DAFTAR TINGKATAN / GOLONGAN

No Nama Kode Jenis
1 Penata Muda II/a Pelaksana Muda
2 Pengatur Muda Tk.I II/b Pelaksana
3 Pengatur II/c Pelaksana
4 Pengatur Tk.I II/d Pelaksana
5 Penata Muda III/a Pelaksana Lanjutan
6 Penata Muda Tk.I III/b Pelaksana Lanjutan
7 Penata III/c Penyelia
8 Penata Tk.I III/d Penyelia
9 Penata Muda III/a Pertama
10 Penata Muda Tk.I III/b Pertama
11 Penata III/c Muda
12 Penata Tk.I III/d Muda
13 Pembina IV/a Madya
14 Pembina Tk.I IV/b Madya
15 Pembina Utama Muda IV/c Madya
16 Pembina Utama Madya IV/d Utama
17 Pembina Utama IV/e Utama

sdm.sardjitohospital.co.id.